proekti 2019-2020 g
 

“Многообразие без граници за децата от община Мездра”:

Клуб “Правото на права” – ръководител  В. Маешка – старши учител

Клуб “Малки ръце за големи дела” – ръководител К. Арсенова – учител

Клуб “Арт портал” – ръководител П. Стоянова – старши учител

Клуб “Култура, бит, традиции” – ръководител М. Тончева – старши учител

Клуб “Спортът е здраве” – ръководител Й. Дамянова – старши учител

 

НП “Развитие на системата за предучилищно образование”

ОН Български език и литература – ръководител Й. Дамянова – старши учител

ОН Български език и литература – ръководител В. Маешка – старши учител