Subscribe to Детска     градина    "Слънчице"       Мездра

„ЗАЕДНО” ЗА ДЕЦАТА НА ОДЗ № 2

Публикувано от ahristova

ОДЗ № 2 – гр. Мездра посрещна много гости и родители в обновения двор на детското заведение на 06.11.2015 год. Децата и екипът на ОДЗ № 2 посветиха този ден на ПРИРОДАТА. В приключилите дейности по проект „Гласът на Природата” , финансиран от ПУДООС, участваха много фирми, за да осигурят  заедно на децата непосредствен контакт с околната среда. Дейностите  по проекта бяха реализирани чрез 2 модула: І модул „ Да пуснем природата „вътре” обхвана 16 планирани ситуации по образователно направление „Природен свят” за децата от всички възрастови групи, 6 еко дни в рамките на проекта, „сезонни” градинки във всяка занималня. ІІ модул „Да направим зелена крачка навън” обедини : „зелена занималня” в двора на детското заведение с беседка, масички и столчета за провеждане на обучителни ситуации сред природата, зеленчуков участък, алпинеум. Най- голямата атракция се оказа еко пътечката „Гласът на Природата”, оформена в неизползваемия до сега заден двор. Лентата преряза гл. експерт „Образование” на община Мездра- г-н Тошко Стоянов.

„Пазителите на Природата”- децата от всички възрастови групи показаха на присъстващите, че са достойни за даровете на природата.

І група „Пазители на насекомите” се настаниха в „Зелената занималня” с цел практическо установяване на храни, необходими за животните  чрез обследване и сортиране.

ІІ група „Пазители на цветята” работиха  в алпинеума в две работни групи: „шарени листа” и „шарени камъчета”.

ІІІ група „Пазители на растенията” проследиха пътя на хляба в зеленчуковия участък , като малки „сортировачи”, „сеячи” и „копачи”.

ІV група „Пазители на дърветата” участваха в оформянето на есенна изложба на открито, като създадоха продукти от нетрайни природни материали чрез прилагане на разнообразни техники.

Денят продължи с презентиране постиженията на деца и учители в кабинет по квалификация на ОДЗ № 2- гр. Мездра. Мариана Петрова- главен учител в детското заведение, инициатор и изпълнител на дейностите по проекта, запозна гостите с резултатите, преобразените участъци в двора и устойчивостта на проекта.

Песни за есента огласиха двора на детското заведение, детски смях и много настроение направиха „Деня на Природата” вълнуващ и незабравим.

Децата и екипът на ОДЗ № 2- гр. Мездра благодарят на фирмите, участвали в изпълнението на проектните дейности: Об П „Чистота” – Мездра, Йотов Стоун ЕООД , НИ- ВЕСТ 87 ЕООД „Николай Николов”, БЕЛИН  ЕООД – гр. София, „Пътстройинженеринг”- Мездра, на родителите – доброволци и на всички фирми доставчици.

Мили хора, доказахме, че заедно можем да направим децата по- щастливи, да им дадем от сърце това, на което имат право- чиста природа, която да пазят и обичат!