На  8 април 2021 г. деца, педагогически и непедагогически специалисти от ДГ  ”Слънчице”, гр. Мездра, се включиха в Маратона на четенето, организиран от читалищната библиотека в гр. Мездра.
Димитринка Иванова, завеждащ детския отдел, посети градината, за да покаже пъстрата си презентация  ”Пролетни празници” пред четвърта подготвителна група “Дядовата ръкавичка” с учители Валентина Маешка и Даниела Атанасова. Беседата на библиотекаря за различните ритуали при трите големи пролетни празника – Лазаровден, Цветница и Великден предизвика голям интерес у децата.
Те научиха какви са обичаите и традициите, които през времето назад са спазвали нашите предци и какво значение са имали за живота им. Всичко беше представено по занимателен начин, така че накрая на беседата си, Димитрина Иванова получи поканата на децата и учители им да участва заедно с тях в пресъздаване традицията на Лазаровден.
Стартира и верижно четене на приказката “Пиленцето” от Великденска книга на българското дете, като началото беше дадено от директора на детската градина Атанаска Христова, след това четоха Даниела Атанасова и Валентина Маешка.
Виктория Павлова от същата група поздрави със стихотворението “Книжка сладкодумна”, Сияна Генова сподели сентенции за книгата.
Маратонът на четенето продължи в трета възрастова група “Снежанка и седемте джуджета” с учители Мариела Тончева и Петрана Тодорова.
Тук децата се запознаха с традициите на пролетните великденски празници от беседата на Димитринка Иванова .
След това Камелия Стоянова, помощник възпитател по Проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното възпитание“ по ОП НОИР, се присъедини към четящите в маратона и прочете приказка от Великденска книга на българското дете, предоставена от детския отдел на библиотеката.
Децата от група “Снежанка и седемте джуджета” слушаха в захлас и съпреживяваха приключенията на героите.