Участието на ДГ “Слънчице” с филиал с. Дърманци в конкурс на МОСВ и ПУДООС в националната кампания “За чиста околна среда – Обичам природата и аз участвам”, зарадва децата от смесена група в с. Дърманци с ново комбинирано съоръжение за катерене и пързаляне. Монтирано е в двора на детската градина, заедно с дъска за рисуване, 3 бр. кошчета за отпадъци и 2 бр. пейки.

Благодарим на кмета на с. Дърманци – Димитър Тронков за оказаното съдействие и ежедневните грижи, които полага за създаване на безопасни и здравословни условия за отглеждане, социализация и образование на децата от детската градина!!!