Във връзка с изпълнение на Дейност 3 – Ателие “Култура, бит и традиции” по проект „Цветовете на многообразието“ по договор № ДС 33.18-1-004/29.10.2019 г. на ЦОИДУЕМ на ДГ „Слънчице“ – гр. Мездра, на 21.07.2020 г., 20 деца и 5 ръководители, родители и доброволци, посетиха архитектурно – етнографски комплекс “Етъра”, Габрово.

Децата от целевата група чуха тракането на воденичните колелета, видяха мелниците за брашно, работилниците за метални орнаменти и грънчарски изделия, вкусиха захарни петлета, излезли от сръчните ръце на майсторите – сладкари. Сами сътвориха изкуството на занаятчийството със собствени творби.