На 12.02.2020 г. в ДГ “Слънчице”, гр. Мездра се проведе вътрешна квалификация с участието на още 4 образователни институции на тема: “Разрешаване на конфликти в организацията, умения за вземане на решения и преодоляване на стреса

Форма: тренинг

Модератор: Полина Николова – психолог, наета по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”
ПРОГРАМА 12.02.2020