ДГ “Слънчице”, гр. Мездра, участва в изпълнение на проект „Качествено обучение за равен старт”, осъществен от Фондация за децата в риск с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива, септември, 2019 г.

Обучението е дейност по проект “Качествено образование за равен старт” и има за цел за разпространи Рамката сред достачиците на услуги за ранно детско образование и грижи (детските градини), да направи връзка със съществуващите (педагогически) рамки, да вдъхнови и подкрепи професионалистите в тяхната работа по качество и да отвори диалог за качеството на образованието и грижите в ранна възраст.

Обучението има за цел да разпространи обучителния пакет сред участниците в проекта, за да пренесат и разпространят знанието на ниво община/ детска градина.

Това е обучение за обучители и то се насочва към:

- Съдържанието на ЕРК: петте елемента: достъп, работна сила, учебна програма, наблюдение и оценка, финанси и управление

- Как да свържем ЕРК със съществуващите наредби?

- Как да използваме обучителния пакет

Двудневно обучение с педагогически и непедагогически персонал на ДГ “Слънчице”, гр. Мездра

/09.02 и 16.02.2020 г./