Subscribe to Детска     градина    "Слънчице"       Мездра

СЕДМИЦА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В ДГ “СЛЪНЧИЦЕ”

Есенна фиеста:

   

   

Арт работилница “Усмивка под дъгата” за малки и големи

   

   

Образователен театър

   

“Подай ми ръка за игра”