Subscribe to Детска     градина    "Слънчице"       Мездра

Юбилейното издание ще подпомогне проект “Усмивка под дъгата” на ДГ “Слънчице” – гр. Мездра в благотворителна кампания “Избери, за да помогнеш”!!!

Целта на проекта “Усмивка под дъгата” е оказване на обща личностна подкрепа на деца със сензорни, говорни, социални и др. проблеми чрез разпознаване на емоциите и развиване на емоционални компетентности. В процеса на реализиране на проекта ще се оборудва стая “Усмивка под дъгата”, в която ще се провеждат ситуации, игри и забавления за разпознаване и демонстриране на емоции, антистрес упражнения и комплекс упражнения за справяне с агресията, развиване на сетивата, драматизации, арт ателие, предлагащо дейности за деца и родители за предаване на социален опит чрез изкуството. Стаята „ Усмивка под дъгата“ ще бъде мястото, където родителите ще могат да вземат участие в игрите заедно със своите деца. Без етикети и без напрежение.

 

УВАЖАЕМА РУСЛАНА ЩИЛЯНОВА,

УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА РАЙФАЙЗЕН БАНК,

Благодарим ви за възможността да сме част от вашата благородна кауза „Дари, за да помогнеш“.

Благородството е качество, мъдрост, еманация на духа, същност, която съчетава множество неизброими добродетели , които вие притежавате: способността да проявявате милосърдие, съчувствие, да защитавате човешките ценности, да помагате, без да очаквате нещо в замяна.

Обещахме ви да участваме заедно като герои в  една наша приказка „Усмивка под дъгата“ .

Ние, екипът на ДГ „Слънчице“ – гр. Мездра вярваме в нашите малки герои, и рисуваме мечти, вяра и усмивки, защото знаем, че там, в малките детски ръце е целият свят. Убедени сме, че с ваша помощ ще направим  света прекрасен и ще напишем заедно нашата приказка за доброто, за толерантността и за обичта, без която не можем.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Снимка на Валентина Маешка.