Subscribe to Детска     градина    "Слънчице"       Мездра

На 15.03.2018 г.  от 10.30 ч. децата, подлежащи на ЗПП – 5 и 6 годишни от ДГ “Слънчице” приеха поканата на ученици от СУ “Ив. Вазов” – гр. Мездра с класен ръководител Петя Александрова и участваха в открит урок, посветен на Пролетта.

   

   

   

Организираната съвместна дейност при изработването на пролетни картички предизвика у малчуганите интерес, подкрепен с много емоции и вълнения.