Subscribe to Детска     градина    "Слънчице"       Мездра

На 14.03.2018 г. от 17.00 ч. в кабинет по квалификация в ДГ “Слънчице” – гр. Мездра се проведе поредната среща с родителите по Дейност 7 от проект “Многообразие без граници за децата от община Мездра” с  обучител  д – р Д. Костадинова – зам. директор на ВТУ – филиал Враца. Тренинговата форма на взаимодействие постави 25 родители в интересни ролеви игри и позволи съвместно решаване на казуси от практиката.