Subscribe to Детска     градина    "Слънчице"       Мездра

Поради повишен интерес към показаните добри педагогически практики на екипа на ДГ “Слънчице” – гр. Мездра  пред директори и педагогически специалисти от област Враца, на 14.03.2018 год. се проведе втора работна среща с 61

представители на детски градини от общините Мездра, Роман, Враца, Оряхово, Козлодуй, Бяла Слатина, Криводол. Присъства и г – жа Т. Борисова – старши експерт по ПО в РУО – гр. Враца, Цветелин Майел – представител на KIDDO – електронен дневник в детската градина.

Срещата беше организирана в два панела: споделяне на добри педагогически практики и практическо участие в работата на педагогическите работилници за учители, родители и деца.

   

    

    

   

   

Най – голям интерес предизвика въведеният електронен дневник от ДГ “Слънчице” от 15.09.2017 г., онлайн скайп връзките в реално време с филиал с. Дърманци и ръководителите на клуб “Малки ръце за големи дела” по проект “Многообразие без граници за децата от община Мездра” по ОП “Наука и образование на интелигентен растеж” от 5 – те ДГ на общината, работа със софтуерна образователна програма ЕНВИЖЪН, работа с интерактивна дъска във всички възрастови групи на детското заведение, БРАЙАН БРЕИК – образователна програма за отмора на мозъка, електронната комуникация с родителите чрез електронния дневник.

“В началото на нашата среща ви казах, че ще  бъдете изненадани от екипа на ДГ “Слънчице” – гр. Мездра. Както виждате много голямо улеснение е използването на Енвижън и други образователни продукти, когато човек иска, когато не се страхува да греши и има желание да работи с децата в нова технологична среда.”- сподели с участниците г – жа Т. Борисова – старши експерт по ПО на РУО – гр. Враца.