Subscribe to Детска   градина  "Слънчице"    Мездра

ИНОВАЦИИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Публикувано от admin

У Ъ Р К Ш О П

„ИНОВАЦИИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“

ДАТА: 14.02.2018 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ДГ „Слънчице“ – гр. Мездра,  кабинет по квалификация

НАЧАЛО: 10.30 ч.

ПРОГРАМА:

            10.30 ч. – 11.00 ч.  Регистрация на участниците

            11.00 ч. – 11.40 ч.  Споделяне на добър педагогически опит

 1. ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА УЧИТЕЛИ

Модератори: Атанаска Христова, Валентина Маешка

 •  ОБЛАК платформа на  ДГ „Слънчице“ за  комуникация и професионално сътрудничество на педагогическите специалисти;
 • електронен дневник в практиката на детската градина;
 • конферентни скайп връзки за онлайн наблюдения и визуална комуникация в реално време;
 • нашите нови идеи.
 1. ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ

Модератори: Калина Арсенова, Йорданка Дамянова

 • ефективни форми за развитие на компетентности и израстване в родителството;
 • електронна комуникация със семействата на децата – затворени Фейсбук групи, възможности за навременна информираност чрез електронния дневник;
 • партньорство с родителите в изпълнение на Национални програми на МОН, отнасящи се до предучилищното образование.
 1. ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА

Модератори: Тереза Петрова, Цетония Митева

 1. интерактивно обучение за деца от предучилищна възраст с образователна софтуерна платформа ENVISION;
 2. интерактивната дъска в педагогическите ситуации;
 3. интерактивна образователна система BRAIAN BREIKS в детската градина – реална възможност за разтоварване с музика

            11.40 ч. – 12.15 ч.   Дискусия

            12.00 ч. – 13.00 ч.   Обратна връзка

 

Заявки за участие във форума бяха направени от 31 детски градини в област Враца. На срещата присъстваха и: г – жа Галина Евденова – началник РУО – гр. Враца, г – жа Таня Борисова – старши експерт по ПО на РУО- гр. Враца, студенти от ВТУ – филиал Враца, придружавани от д – р Даринка Костадинова – зам. директор на филиала.

   

   

   

   

   

 

Началникът на РУО – гр. Враца г  – жа Галина Евденова бе впечатлена от педагогическите практики, които екипът на ДГ “Слънчице” – гр. Мездра е въвел и успешно прилага.

„Не случайно съм тук, защото бъдещето е това. Радвам се, че екипът на ДГ „Слънчице“ е поел това предизвикателство. Ще има още подобни работни срещи, на която ще можем да покажем и на други детски градини,  че няма нищо невъзможно. Да, наистина това обучение изисква време, търпение и най – вече умения. Изключително съм радостна, че преобладаващата част на екипа на ДГ “Слънчице” е от млади  колеги, които наистина притежават високи дигитални компетентности и помагат на децата в този дигитален свят”.

Поради повишения интерес към прилаганите иновации в практиката на ДГ “Слънчице” – гр. Мездра ще бъде организирана втора работна среща за педагогическите специалисти от ДГ на област Враца, която ще се проведе на 14.03.2018 г.