Дейност 2. Работа с родители

06.12.2017 г.  16.20 ч.

  Валентина Маешка – старши учител

 

    

    

 

 

IV ДЪРЖАВНА ГИМНАСТРИАДА

01.12.2017 г.  гр. София

 

МИЛИ МАЛКИ СЛЪНЧИЦА,

ВИЕ СТЕ НАШАТА ГОРДОСТ!

 

   

    

 

 

Дейност 2.  Работа с родители

30.11.2017 г.  16.00 ч.

старши учител Й. Дамянова

   

   

 

                            /обучителен тренинг за родители – 25.10.2017 г./

   

   

   

   

   

 

       БАБА ХОЛА

/по приказка на Братя Грим/

 

  

   

    

   

   

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РОДИТЕЛИ И ГОСТИ,

МИЛИ МАЛКИ СЛЪНЧИЦА,

 

Добре дошли в ДГ „Слънчице” – гр. Мездра!

Отново е 15 септември! Отново звънят школските звънци в училищата и звучи националния химн на Релублика България, което ни изпълва с чувство на гордост, че сме българи!

Нека всички ние – учители, родители, гости и деца си пожелаем днес едно утро, в което да тръгнем усмихнати и един път , който да ни води към осъществяване на целите, стремежите и мечтите ни!

Подаваме приятелска ръка днес в този слънчев ден на всички вас за съвместни прежинявания, изпитания и успехи през учебната 2017/2018 год.

Доверете ни се и ще се убедите, че..

….И най- красивата перла започва живота си от една песъчинка и едва след цели 80 години мидата се отваря, за да покаже този дар на боговете.

Учителите и възпитателите в ДГ „Слънчице” – гр. Мездра имат непосилната задача да разпознаят нашите песъчинки и само за няколко години да ги отгледат  с любов и доверие и  ги подготвят за училище – мислещи , можещи, знаещи!

Честит първи учебен ден!

На добър час!

Ат. Христова – директор на ДГ “Слънчице” с филиал с. Дърманци

          

 

 

 

 

На 26 и 27 март в Национален дворец на културата, зала 11,  се проведе за 13 – ти  път Младежки конкурсен фестивал на изкуствата 2016 . Рекорден брой участници мериха силите си в четири направления: над 60 състава и повече от 30 вокални изпълнители.

Ева Георгиева Христова – от  ПУГ  ”Мики Маус –  6 годишни на ОДЗ № 2- гр. Мездра и бившите възпитанички на детското заведение: Борислава Георгиева Христова и Тереза Тихомирова Нецова, изненадаха журито с гласовите си данни и заслужено заеха вторите места .

Браво, мили момичета! Гордеем се с вас и се радваме от сърце на таланта, упоритостта и чара ви!

   

    

 

   В организираното пролетно почистване на  гр.Мездра се включиха с ентусиазъм и пролетно настроение  работещите в ОДЗ № 2- гр. Мездра и децата от подготвителните групи – 5 и 6 годишни.

   На 28.03.2016 год. в 10.30 ч. възрастни и деца в работно облекло подкрепиха инициативата на общинската администрация за приветлив и естетичен вид на общинския имот. Възрастните почистиха двора на детското заведение и прилежащите към него тротоарни платна на улиците: „ Дунав“, „Г. Кирков“ и „П. Яворов“, а малките възпитаници на старши учителите Й. Дамянова и Ц. Митева- 6 годишни и 5-годишни с учители М. Петрова- главен учител и Н. Лилова- младши учител, оформиха цветните участъци пред групите, като засаждаха иглики и луковици на лалета, зюмбюли, нарциси.

   Събраните в чували отпадъци бяха извозени от Об П “Чистота“ в ранния следобед.

 

 

 

 

 

ДА ПОГЛЕДНЕМ ОТВЪД ЕТИКЕТА

Публикувано от ahristova

 

   За трети пореден път ОДЗ № 2-гр. Мездра събра институции от община Мездра на работна среща за обсъждане на важни текстове в новия Закон за предучилищно и училищно образование при подкрепа личностното развитие на децата, съобразно индивидуалните им образователни потребности.

   Присъстващите участваха в “извънреден вътрешноведомствен полет на българска авиокомпания”, разпределени в шест работни групи: детски учители, начални учители, родители, представители на социални институции, ресурсни специалисти от РЦ – Враца и експерти.

   Програмата включваше:

   І –ви ИНФОРМАЦИОНЕН ПАНЕЛ – акцента беше поставен върху ранното откриване и подкрепа на деца с обучителни трудности в условията на детската градина.

   Мариана Петрова, главен учител в ОДЗ № 2 – гр. Мездра, представи предхождащите дейности на педагогическия екип в детското заведение с обобщена извадка  и анализ на анкетно проучване при родители и учители по темата.

   Във ІІ – ри ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ се обсъдиха сериозни въпроси за ранното идентифициране на деца с обучителни трудности още в детската градина, сътрудничеството с родителите, ресурсите за подкрепа ,съдействието на социалните институции и ефективната помощ на експертите.

   „Напасваме ли децата към определен набор от индикатори и им залепваме етикета или ги разглеждаме като отделен индивид, като осигуряваме подкрепа, за да ги оценим в тяхната цялост?”

   Острите въпроси предизвикаха активни позиции на отделните институции с приложение метода на Едуард де Боно „Шест мислещи шапки”,  който помогна за дефиниране на ситуацията , вземането на решения и планирането на последващи стъпки.

   Участниците в работната среща имаха възможността да получат „експертни” отговори от: Ваня Трайкова – гл. експерт Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на МОН, Даринка Костадинова – ст. експерт по предучилищно възпитание на РИО – Враца, Лорета Колева – ст. експерт по организация на средното образование на РИО – Враца, София Дерменджиева – зам. директор и ръководител катедра „Педагогика и методика”  филиал Враца на ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”, Мирослав Павлов – гл. експерт „Хуманитарни дейности” в община Мездра, Тошко Стоянов – гл. експерт „Образование” в община Мездра, педиатрите –  д-р Павлова и д-р Лечева.

   В ІІІ – ти КООПЕРАТИВЕН ПАНЕЛ присъстващите изработиха съвместно Механизъм за взаимодействие между институциите при подкрепа на деца с обучителни трудности в детската градина. Определиха и основната цел. Обсъди се и се подписа Споразумение за сътрудничество и координиране действията на заинтересованите институции при оказване на подкрепа на деца с обучителни трудности. Така ще се гарантира взаимното партньорство и съвместните действия при прилагане на Механизма за взаимодействие на институциитe.