Subscribe to Детска   градина  "Слънчице"    Мездра

На 15.03.2018 г.  от 10.30 ч. децата, подлежащи на ЗПП – 5 и 6 годишни от ДГ “Слънчице” приеха поканата на ученици от СУ “Ив. Вазов” – гр. Мездра с класен ръководител Петя Александрова и участваха в открит урок, посветен на Пролетта.

   

   

   

Организираната съвместна дейност при изработването на пролетни картички предизвика у малчуганите интерес, подкрепен с много емоции и вълнения.

На 14.03.2018 г. от 17.00 ч. в кабинет по квалификация в ДГ “Слънчице” – гр. Мездра се проведе поредната среща с родителите по Дейност 7 от проект “Многообразие без граници за децата от община Мездра” с  обучител  д – р Д. Костадинова – зам. директор на ВТУ – филиал Враца. Тренинговата форма на взаимодействие постави 25 родители в интересни ролеви игри и позволи съвместно решаване на казуси от практиката.

   

   

 

Поради повишен интерес към показаните добри педагогически практики на екипа на ДГ “Слънчице” – гр. Мездра  пред директори и педагогически специалисти от област Враца, на 14.03.2018 год. се проведе втора работна среща с 61

представители на детски градини от общините Мездра, Роман, Враца, Оряхово, Козлодуй, Бяла Слатина, Криводол. Присъства и г – жа Т. Борисова – старши експерт по ПО в РУО – гр. Враца, Цветелин Майел – представител на KIDDO – електронен дневник в детската градина.

Срещата беше организирана в два панела: споделяне на добри педагогически практики и практическо участие в работата на педагогическите работилници за учители, родители и деца.

   

    

    

   

   

Най – голям интерес предизвика въведеният електронен дневник от ДГ “Слънчице” от 15.09.2017 г., онлайн скайп връзките в реално време с филиал с. Дърманци и ръководителите на клуб “Малки ръце за големи дела” по проект “Многообразие без граници за децата от община Мездра” по ОП “Наука и образование на интелигентен растеж” от 5 – те ДГ на общината, работа със софтуерна образователна програма ЕНВИЖЪН, работа с интерактивна дъска във всички възрастови групи на детското заведение, БРАЙАН БРЕИК – образователна програма за отмора на мозъка, електронната комуникация с родителите чрез електронния дневник.

“В началото на нашата среща ви казах, че ще  бъдете изненадани от екипа на ДГ “Слънчице” – гр. Мездра. Както виждате много голямо улеснение е използването на Енвижън и други образователни продукти, когато човек иска, когато не се страхува да греши и има желание да работи с децата в нова технологична среда.”- сподели с участниците г – жа Т. Борисова – старши експерт по ПО на РУО – гр. Враца.

 

БАБА МАРТА Е ПРИ НАС!

Публикувано от admin

       1 – ви март 2018 година

   

   

 

   

 

 

ИНОВАЦИИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Публикувано от admin

У Ъ Р К Ш О П

„ИНОВАЦИИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“

ДАТА: 14.02.2018 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ДГ „Слънчице“ – гр. Мездра,  кабинет по квалификация

НАЧАЛО: 10.30 ч.

ПРОГРАМА:

            10.30 ч. – 11.00 ч.  Регистрация на участниците

            11.00 ч. – 11.40 ч.  Споделяне на добър педагогически опит

 1. ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА УЧИТЕЛИ

Модератори: Атанаска Христова, Валентина Маешка

 •  ОБЛАК платформа на  ДГ „Слънчице“ за  комуникация и професионално сътрудничество на педагогическите специалисти;
 • електронен дневник в практиката на детската градина;
 • конферентни скайп връзки за онлайн наблюдения и визуална комуникация в реално време;
 • нашите нови идеи.
 1. ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ

Модератори: Калина Арсенова, Йорданка Дамянова

 • ефективни форми за развитие на компетентности и израстване в родителството;
 • електронна комуникация със семействата на децата – затворени Фейсбук групи, възможности за навременна информираност чрез електронния дневник;
 • партньорство с родителите в изпълнение на Национални програми на МОН, отнасящи се до предучилищното образование.
 1. ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА

Модератори: Тереза Петрова, Цетония Митева

 1. интерактивно обучение за деца от предучилищна възраст с образователна софтуерна платформа ENVISION;
 2. интерактивната дъска в педагогическите ситуации;
 3. интерактивна образователна система BRAIAN BREIKS в детската градина – реална възможност за разтоварване с музика

            11.40 ч. – 12.15 ч.   Дискусия

            12.00 ч. – 13.00 ч.   Обратна връзка

 

Заявки за участие във форума бяха направени от 31 детски градини в област Враца. На срещата присъстваха и: г – жа Галина Евденова – началник РУО – гр. Враца, г – жа Таня Борисова – старши експерт по ПО на РУО- гр. Враца, студенти от ВТУ – филиал Враца, придружавани от д – р Даринка Костадинова – зам. директор на филиала.

   

   

   

   

   

 

Началникът на РУО – гр. Враца г  – жа Галина Евденова бе впечатлена от педагогическите практики, които екипът на ДГ “Слънчице” – гр. Мездра е въвел и успешно прилага.

„Не случайно съм тук, защото бъдещето е това. Радвам се, че екипът на ДГ „Слънчице“ е поел това предизвикателство. Ще има още подобни работни срещи, на която ще можем да покажем и на други детски градини,  че няма нищо невъзможно. Да, наистина това обучение изисква време, търпение и най – вече умения. Изключително съм радостна, че преобладаващата част на екипа на ДГ “Слънчице” е от млади  колеги, които наистина притежават високи дигитални компетентности и помагат на децата в този дигитален свят”.

Поради повишения интерес към прилаганите иновации в практиката на ДГ “Слънчице” – гр. Мездра ще бъде организирана втора работна среща за педагогическите специалисти от ДГ на област Враца, която ще се проведе на 14.03.2018 г.

 

 

Ех, че радост, ех, че сняг!

Публикувано от admin

Ние сме големи и сме на двора! Ще си направим снежен човек!

   

   

Ние сме малки и сме в групата. Но пак си имаме снежен човек!

 

Този понеделник – 15.01.2018 г. беше невероятен!!!

 

Дейност 2. Работа с родители

06.12.2017 г.  16.20 ч.

  Валентина Маешка – старши учител

 

    

    

 

 

IV ДЪРЖАВНА ГИМНАСТРИАДА

01.12.2017 г.  гр. София

 

МИЛИ МАЛКИ СЛЪНЧИЦА,

ВИЕ СТЕ НАШАТА ГОРДОСТ!

 

   

    

 

 

Дейност 2.  Работа с родители

30.11.2017 г.  16.00 ч.

старши учител Й. Дамянова

   

   

 

                            /обучителен тренинг за родители – 25.10.2017 г./