ЧЕСТИТА НОВА УЧЕБНА 2021/2022 !

Публикувано от admin

Добре дошли на всички малки и по-големи слънчевици в ДГ “Слънчице”, гр. Мездра!

 

Да бъде успешна!

 Да бъдете присъствени!

 Да бъде приказна!

Да бъде вълнуваща!

Да бъде незабравима!

На добър път, напред към науката и знанието!

        

        

На 13.04.2021 г. в сградата на ДАЗД, зам. председателят на ДАЗД – г-жа Мариела Личева, гл. секретар – д-р Теодора Иванова и държавни експерти от ДАЗД, връчиха официално отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство 2020 г.“ – плакет на ДГ „Слънчице“, гр. Мездра.

„Номинацията е резултат от усилията на целия екип на ДГ „Слънчице“, гр. Мездра – млади, квалифицирани, креативни, мотивирани и отговорни за реализиране на цветните детски мечти. В детството винаги има един момент, в който вратата се отваря и пуска бъдещето да влезе. Отворихме тази врата и осигуряваме среда, където детето се чувства щастливо, разбирано и подкрепяно с възможности да развие своя потенциал. И не е нужно да си вълшебник, за да сътворяваш чудеса. Нужна е любов, много любов и вяра, че ще успееш!“ – прие номинацията Атанаска Христова – директор на ДГ „Слънчице“, гр. Мездра.

Специално послание към ДАЗД отправи Калина Арсенова – учител в образователната институция и поднесе на екипа на ДАЗД  авторско послание:

 

  

          

 

 

 

 

През м. април 2021 г. в ДГ “Слънчице” се проведе уъркшоп, организиран от Й. Дамянова – главен учител в институцията на тема: „ Орф-Шулверк“- креативна форма на работа в детската градина“. Място -  ”Ателие -… по пътя на цветните детски мечти”, като допълнителна форма на взаимодействие в авторската ДГ- за надграждащо развитие и рефлексия.

Предложеният подход за съчетаване на слово, музика и движение „ Орф – Шулверк“, създаде настроение и желание за прилагане в педагогическото взаимодействие с децата във всички възрастови групи. Изгледани бяха и  6 видеа по темата.

 

 

На  8 април 2021 г. деца, педагогически и непедагогически специалисти от ДГ  ”Слънчице”, гр. Мездра, се включиха в Маратона на четенето, организиран от читалищната библиотека в гр. Мездра.
Димитринка Иванова, завеждащ детския отдел, посети градината, за да покаже пъстрата си презентация  ”Пролетни празници” пред четвърта подготвителна група “Дядовата ръкавичка” с учители Валентина Маешка и Даниела Атанасова. Беседата на библиотекаря за различните ритуали при трите големи пролетни празника – Лазаровден, Цветница и Великден предизвика голям интерес у децата.
Те научиха какви са обичаите и традициите, които през времето назад са спазвали нашите предци и какво значение са имали за живота им. Всичко беше представено по занимателен начин, така че накрая на беседата си, Димитрина Иванова получи поканата на децата и учители им да участва заедно с тях в пресъздаване традицията на Лазаровден.
Стартира и верижно четене на приказката “Пиленцето” от Великденска книга на българското дете, като началото беше дадено от директора на детската градина Атанаска Христова, след това четоха Даниела Атанасова и Валентина Маешка.
Виктория Павлова от същата група поздрави със стихотворението “Книжка сладкодумна”, Сияна Генова сподели сентенции за книгата.
Маратонът на четенето продължи в трета възрастова група “Снежанка и седемте джуджета” с учители Мариела Тончева и Петрана Тодорова.
Тук децата се запознаха с традициите на пролетните великденски празници от беседата на Димитринка Иванова .
След това Камелия Стоянова, помощник възпитател по Проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното възпитание“ по ОП НОИР, се присъедини към четящите в маратона и прочете приказка от Великденска книга на българското дете, предоставена от детския отдел на библиотеката.
Децата от група “Снежанка и седемте джуджета” слушаха в захлас и съпреживяваха приключенията на героите.

 

 

 

 

 

 

 

Пролетни пожелания

Публикувано от admin

По случай настъпването на пролетта, децата от четвърта възрастова група  ДГ “Слънчице”, гр. Мездра, получиха книжки за оцветяване от бъдещите си учители и постер за Първа пролет, изработен от децата от четвърти клас от ОУ ” Христо Ботев” гр. Мездра. Ивелина Кътева ги поздрави със стихотворение за пролетта.

       

 

Честита първа пролет!!!

Публикувано от admin

 

Онлайн среща през платформата ZOOM между ДГ “Слънчице”, гр. Мездра и

СУ “Иван Вазов”, гр. Мездра. Деца и учители отбелязаха настъпването на Първа пролет

чрез песни, танци, драматизации и гатанки.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В деня на големия християнски празник Благовещение, Държавната агенция за закрила детето връчи за трети пореден път Отличителния знак “Аз гарантирам щастливо детство”. Основен критерий, по който се присъждат отличителните знаци е приноса в грижата за децата и за дейности и инициативи, допринасящи за създаването на условия за тяхното пълноценно развитие.

На официална церемония, организирана от ДАЗД онлайн, ДГ „Слънчице“, гр. Мездра е номинирана в категория „Успешна промяна.“ – за реализацията на  13 проектни инициативи, за надграждане знанията на децата в областта на информационните технологии, обновена материална база и индивидуална работа със деца със СОП.

 

ЧЕСТИТО НА ЦЕЛИЯ ЕКИП НА ДГ “СЛЪНЧИЦЕ” !!!

ВИЕ МОЖЕТЕ И ЗНАЕТЕ КАК ДА НАПРАВИТЕ ЩАСТЛИВ ВСЕКИ МИГ ОТ ЖИВОТА НА ДЕЦАТА!

ПОКЛОН ПРЕД ВАС!

 

 

 

 

На 11.03.2021 г. в ДГ “Слънчице” гр. Мездра, със съдействието на РУО-Враца, се проведе онлайн среща през платформата ZOOM на тема: Ефективно функциониране на екипите за подкрепа за личностното развитие на деца със специални образователни потребности при осигуряване на допълнителна подкрепа в ДГ „Слънчице“, гр. Мездра.

Включиха се 43 институции от област Враца.

Срещата се проведе в два панела:

Първи панел: Мултимедийно представяне на работещ модел на взаимодействие на екипите за подкрепа за личностно развитие, които са определени за децата със специални образователни потребности в ДГ „Слънчице“, гр. Мездра. Представена бе работата на педагогическите специалисти с консултативни функции в детската градина – логопед, психолог, ресурсни учители и помощник на учителя в Ателие „ …по пътя на цветните детски мечти“ .

Втори панел – Дискусионен

Споделени бяха добри практики от работата на екипите за подкрепа за личностното развитие на децата в други институции от област Враца. Зададени бяха въпроси, свързани с кадровата обезпеченост на специалистите и квалификацията им.

  

  

 

 

 

 

През м. март 2021 г. в кабинет по квалификация на ДГ „Слънчице“, гр. Мездра се проведе вътрешна квалификация на помощник възпитателите, помощник на учителя и наетите помощник възпитатели по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – Дейност 2 за оказване на психологическа и социална подкрепа на децата от уязвими групи.

Й. Дамянова – главен учител, провокира участниците с ролеви игри и казуси да споделят трудностите при прилагане на програмната система „Аз променям света“.

Припомнени  и дискутирани бяха трудовите дейности, които помощник възпитателите трябва да извършват.

    

   

 

 

Плети, плети, бабо Марто,

изплети ни мартенички,

да ги вържем на ръчички,

да излезем на полето,

да наберем иглика,

кукуряк и минзухарче,

да посрещнем гостенките -

лястовички белокрили,

че ни водят пролетта.

Да натопли земята,

да разтупка сърцата.