УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РОДИТЕЛИ И ГОСТИ,

МИЛИ МАЛКИ СЛЪНЧИЦА,

 

Добре дошли в ДГ „Слънчице” – гр. Мездра!

Отново е 15 септември! Отново звънят школските звънци в училищата и звучи националния химн на Релублика България, което ни изпълва с чувство на гордост, че сме българи!

Нека всички ние – учители, родители, гости и деца си пожелаем днес едно утро, в което да тръгнем усмихнати и един път , който да ни води към осъществяване на целите, стремежите и мечтите ни!

Подаваме приятелска ръка днес в този слънчев ден на всички вас за съвместни прежинявания, изпитания и успехи през учебната 2017/2018 год.

Доверете ни се и ще се убедите, че..

….И най- красивата перла започва живота си от една песъчинка и едва след цели 80 години мидата се отваря, за да покаже този дар на боговете.

Учителите и възпитателите в ДГ „Слънчице” – гр. Мездра имат непосилната задача да разпознаят нашите песъчинки и само за няколко години да ги отгледат  с любов и доверие и  ги подготвят за училище – мислещи , можещи, знаещи!

Честит първи учебен ден!

На добър час!

Ат. Христова – директор на ДГ “Слънчице” с филиал с. Дърманци

          

 

 

 

 

На 26 и 27 март в Национален дворец на културата, зала 11,  се проведе за 13 – ти  път Младежки конкурсен фестивал на изкуствата 2016 . Рекорден брой участници мериха силите си в четири направления: над 60 състава и повече от 30 вокални изпълнители.

Ева Георгиева Христова – от  ПУГ  ”Мики Маус –  6 годишни на ОДЗ № 2- гр. Мездра и бившите възпитанички на детското заведение: Борислава Георгиева Христова и Тереза Тихомирова Нецова, изненадаха журито с гласовите си данни и заслужено заеха вторите места .

Браво, мили момичета! Гордеем се с вас и се радваме от сърце на таланта, упоритостта и чара ви!

   

    

 

   В организираното пролетно почистване на  гр.Мездра се включиха с ентусиазъм и пролетно настроение  работещите в ОДЗ № 2- гр. Мездра и децата от подготвителните групи – 5 и 6 годишни.

   На 28.03.2016 год. в 10.30 ч. възрастни и деца в работно облекло подкрепиха инициативата на общинската администрация за приветлив и естетичен вид на общинския имот. Възрастните почистиха двора на детското заведение и прилежащите към него тротоарни платна на улиците: „ Дунав“, „Г. Кирков“ и „П. Яворов“, а малките възпитаници на старши учителите Й. Дамянова и Ц. Митева- 6 годишни и 5-годишни с учители М. Петрова- главен учител и Н. Лилова- младши учител, оформиха цветните участъци пред групите, като засаждаха иглики и луковици на лалета, зюмбюли, нарциси.

   Събраните в чували отпадъци бяха извозени от Об П “Чистота“ в ранния следобед.

 

 

 

 

 

ДА ПОГЛЕДНЕМ ОТВЪД ЕТИКЕТА

Публикувано от ahristova

 

   За трети пореден път ОДЗ № 2-гр. Мездра събра институции от община Мездра на работна среща за обсъждане на важни текстове в новия Закон за предучилищно и училищно образование при подкрепа личностното развитие на децата, съобразно индивидуалните им образователни потребности.

   Присъстващите участваха в “извънреден вътрешноведомствен полет на българска авиокомпания”, разпределени в шест работни групи: детски учители, начални учители, родители, представители на социални институции, ресурсни специалисти от РЦ – Враца и експерти.

   Програмата включваше:

   І –ви ИНФОРМАЦИОНЕН ПАНЕЛ – акцента беше поставен върху ранното откриване и подкрепа на деца с обучителни трудности в условията на детската градина.

   Мариана Петрова, главен учител в ОДЗ № 2 – гр. Мездра, представи предхождащите дейности на педагогическия екип в детското заведение с обобщена извадка  и анализ на анкетно проучване при родители и учители по темата.

   Във ІІ – ри ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ се обсъдиха сериозни въпроси за ранното идентифициране на деца с обучителни трудности още в детската градина, сътрудничеството с родителите, ресурсите за подкрепа ,съдействието на социалните институции и ефективната помощ на експертите.

   „Напасваме ли децата към определен набор от индикатори и им залепваме етикета или ги разглеждаме като отделен индивид, като осигуряваме подкрепа, за да ги оценим в тяхната цялост?”

   Острите въпроси предизвикаха активни позиции на отделните институции с приложение метода на Едуард де Боно „Шест мислещи шапки”,  който помогна за дефиниране на ситуацията , вземането на решения и планирането на последващи стъпки.

   Участниците в работната среща имаха възможността да получат „експертни” отговори от: Ваня Трайкова – гл. експерт Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на МОН, Даринка Костадинова – ст. експерт по предучилищно възпитание на РИО – Враца, Лорета Колева – ст. експерт по организация на средното образование на РИО – Враца, София Дерменджиева – зам. директор и ръководител катедра „Педагогика и методика”  филиал Враца на ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”, Мирослав Павлов – гл. експерт „Хуманитарни дейности” в община Мездра, Тошко Стоянов – гл. експерт „Образование” в община Мездра, педиатрите –  д-р Павлова и д-р Лечева.

   В ІІІ – ти КООПЕРАТИВЕН ПАНЕЛ присъстващите изработиха съвместно Механизъм за взаимодействие между институциите при подкрепа на деца с обучителни трудности в детската градина. Определиха и основната цел. Обсъди се и се подписа Споразумение за сътрудничество и координиране действията на заинтересованите институции при оказване на подкрепа на деца с обучителни трудности. Така ще се гарантира взаимното партньорство и съвместните действия при прилагане на Механизма за взаимодействие на институциитe.

 

 

„ЗАЕДНО” ЗА ДЕЦАТА НА ОДЗ № 2

Публикувано от ahristova

ОДЗ № 2 – гр. Мездра посрещна много гости и родители в обновения двор на детското заведение на 06.11.2015 год. Децата и екипът на ОДЗ № 2 посветиха този ден на ПРИРОДАТА. В приключилите дейности по проект „Гласът на Природата” , финансиран от ПУДООС, участваха много фирми, за да осигурят  заедно на децата непосредствен контакт с околната среда. Дейностите  по проекта бяха реализирани чрез 2 модула: І модул „ Да пуснем природата „вътре” обхвана 16 планирани ситуации по образователно направление „Природен свят” за децата от всички възрастови групи, 6 еко дни в рамките на проекта, „сезонни” градинки във всяка занималня. ІІ модул „Да направим зелена крачка навън” обедини : „зелена занималня” в двора на детското заведение с беседка, масички и столчета за провеждане на обучителни ситуации сред природата, зеленчуков участък, алпинеум. Най- голямата атракция се оказа еко пътечката „Гласът на Природата”, оформена в неизползваемия до сега заден двор. Лентата преряза гл. експерт „Образование” на община Мездра- г-н Тошко Стоянов.

„Пазителите на Природата”- децата от всички възрастови групи показаха на присъстващите, че са достойни за даровете на природата.

І група „Пазители на насекомите” се настаниха в „Зелената занималня” с цел практическо установяване на храни, необходими за животните  чрез обследване и сортиране.

ІІ група „Пазители на цветята” работиха  в алпинеума в две работни групи: „шарени листа” и „шарени камъчета”.

ІІІ група „Пазители на растенията” проследиха пътя на хляба в зеленчуковия участък , като малки „сортировачи”, „сеячи” и „копачи”.

ІV група „Пазители на дърветата” участваха в оформянето на есенна изложба на открито, като създадоха продукти от нетрайни природни материали чрез прилагане на разнообразни техники.

Денят продължи с презентиране постиженията на деца и учители в кабинет по квалификация на ОДЗ № 2- гр. Мездра. Мариана Петрова- главен учител в детското заведение, инициатор и изпълнител на дейностите по проекта, запозна гостите с резултатите, преобразените участъци в двора и устойчивостта на проекта.

Песни за есента огласиха двора на детското заведение, детски смях и много настроение направиха „Деня на Природата” вълнуващ и незабравим.

Децата и екипът на ОДЗ № 2- гр. Мездра благодарят на фирмите, участвали в изпълнението на проектните дейности: Об П „Чистота” – Мездра, Йотов Стоун ЕООД , НИ- ВЕСТ 87 ЕООД „Николай Николов”, БЕЛИН  ЕООД – гр. София, „Пътстройинженеринг”- Мездра, на родителите – доброволци и на всички фирми доставчици.

Мили хора, доказахме, че заедно можем да направим децата по- щастливи, да им дадем от сърце това, на което имат право- чиста природа, която да пазят и обичат!

ЗА БЕРЕКЕТ И ЗДРАВЕ НА ЕНЬОВДЕН

Публикувано от ahristova

 

             „Слънчице, мило, мамино,

               я изгрей, слънце, я изгрей,

               сутрина рано, призори,

               да видиш Еньовден!“

   На най- цветния ден от лятото- ЕНЬОВДЕН, деца, учители и родители от ОДЗ № 2- гр. Мездра, потърсиха лековити билки и цветя сред природата, за да изплетат венец за здраве и берекет.

   Организираният екопоход с целодневен престой на открито,съвпадна със стартирането на дейностите по проект „ Гласът на природата“, финансиран от ПУДООС, МОСВ, спечелен от ОДЗ № 2 през м. май.

   В раздадените диплянки на родителите с целите и дейностите по проекта, бяха скътани и семенца на цветя, като  индивидуални  послания за берекет и здраве.

   Рано сутринта на 24.06.2015 г. дворът на детското заведение се огласи от детски песни и стихчета за празника. Туристическата колона пое към парка на гр. Мездра преди да е паднала росата.

   С набраните билки по пътя- бял равнец, жълт и бял кантарион, мащерка, деца, учители и родители изплетоха Еньовски венец, под който всички преминаха.

 Книгата на природата се чете със сърцето. Да я отворим заедно още в детството!

     

      

     

 

 

 

… ОТ ПЪРВА ПРОЛЕТ ДО ВЕЛИКДЕН…

Публикувано от ahristova

 

   С благотворителен Великденски концерт „От първа пролет до Великден” и благотворителен Великденски базар „Малко, но от сърце, за моето дете” отбеляза  40 – годишнината си ОДЗ № 2- гр. Мездра.

   Събитието се проведе в обновения ресторант „Съни” с участието на деца, учители, родители.

   „Избрахме този цикъл от пролетни празници, защото те оповестяват на човечеството, че предстоят спасението и обновлението, защото са начало на нов живот, нови надежди и нови очаквания- от първата пъпка на Пролетта през Лазаров ден и пъстрата Връбница/Цветница до най големия християнски празник – ВЕЛИКДЕН”- откри празничния концерт Ат. Христова – директор на детското заведение.

   Децата от всички възрастови групи пяха пролетни ритуални песни и танцуваха с настроение.

   Празничната торта, изработена от родител на дете от група „Дядовата ръкавичка”  предизвика истински детски емоции.

  Наслада за очите бяха приготвените изделия от родители и персонал – питки, козунаци, великденски предястия, торти, сладкиши, които се закупиха на символични цени. Събраните средства от концерта и базара ще се използват за подобряване образователната среда в групите на ОДЗ № 2.

              

    

 

 

 

         

 

 

Формулата може да се види тук

Последната седмица на м. февруари 2015 год. събра учители от общините Враца, Криводол, Бяла Слатина, Роман и Мездра в ОДЗ № 2 за запознаване с нова система на  междуинституционално партньорство- екипен коучинг. Участие в срещата взеха и Даринка Костадинова- ст. експерт по предучилищно възпитание на РИО- Враца, родители на деца от ПУГ- 5 и 6 годишни и учителите от детското заведение.

 Програмата на деня включваше:

1. Споделяне на добър педагогически опит на ОДЗ № 2- гр. Мездра за създаване на модернизирана образователна среда, съвместно с издателство „ Изкуства” и семейството – мултимедийно PREZI представяне от Йорданка Дамянова- старши учител в ОДЗ № 2.

2. Непланирана  практическа педагогическа ситуация при 4-5 годишни деца за работа с нов електронен ресурс- интерактивна дъска. /Учители на групата: Мариана Петрова- главен учител и Валентина Маешка- старши учител в ОДЗ № 2/.

3. Работа с нови мултимедийни продукти на издателството  -обучение на учители от Ясена Христова- издателство „ Изкуства”.

Ат. Христова- директор на ОДЗ № 2- гр. Мездра запозна присъстващите с новата коучинг система на конфиденциално партньорство на детското заведение и издателството. Генерализираната цел, ориентирана към резултатите, направените стъпки на екипа и мултиплицирането на резултатите са доказателство за ефективността на метода.

“Необходимо е определяне на посоката- вярна и различна от стереотипите. И по резултатна- с партньори. В един отбор. И постоянство… За оптимизиране интерактивните пространства в условията на детската градина и осъществяване на иновативно и надграждащо обучение.”- закри квалификационната среща директорът на ОДЗ № 2- гр. Мездра.