Детска     градина    “Слънчице” е разположена в крайната западна част на град Мездра, отдалечено от действащи предприятия и фирми и слаба интензивност на движение на превозни средства. Дворното място е със затревени площи, широколистни и иглолистни дървета, декоративни храсти, оформени тротоарни пътеки .Това дава възможност за пряк и непосредствен контакт на децата с природата.
Оформеният и подреден просторен двор е най- подходящото място за запознаване на децата със заобикалящата ги природна среда , за наблюдение на природни явления – дъжд, сняг, слана и т. н. и участие с труд за създаване и опазване на красотата около себе си.